Primar

Viceprimar

Secretar

Consiliul Local

Fotografia 1499

Comisii de specialitate

Conform Hotararii Consiliului Local nr. 161/21.06.2008, art. 1, se organizeaza 3 (trei) comisii de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Lumina, Judetul Constanta cu urmatoarea componenta: COMISIA NR.1 pe domenii de activitate pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura: COMISIA NR. 2 pe domenii de activitate pentru munca si protectie sociala, juridica

primaria_lumina

Consilieri Locali

In sedinta din data de 29 iunie 2012 cu ocazia validarii mandatelor de consilieri stabilite in urma alegerilor locale, s-a stabilit componenta Consiliului Local Lumina care este urmatoarea: Blanaru Micu Petrica – PSD Ionut Danciulescu – PSD Ion Cornel Preda – PSD Cornelia Dorobantu – PSD Mariana Beju – PSD Cosmin Ostache – PSD Stefana

reguli

Regulament

CAPITOLUL I: CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL Art.1. (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a Consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a Consiliului, se face de către prefect, prin ordin. (2) Sedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin

Cetateni

cum-poti-sa-participi-la-o-licitatie-la-executare-silita-ce-sanse-ai-sa-gasesti-un-chilipir_size9

ANUNT COLECTIV PRIVIND COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 21.04.2015

Întrucât actul adminsitrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, subsemnaţii Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită, Mina Alina, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban

cum-poti-sa-participi-la-o-licitatie-la-executare-silita-ce-sanse-ai-sa-gasesti-un-chilipir_size9

ANUNT COLECTIV PRIVIND COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 21.04.2015

Întrucât actul adminsitrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, subsemnaţii Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită, Mina Alina, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban

Buget Local

TAXE

Taxe si impozite locale pe anul 2015

Consiliul Local al Comunei Lumina intrunit in sedinta ordinara a stabilit impozitele si taxele locale ce se aplica pe raza comunei Lumina in anul fiscal 2015. Citeste documentul: – Taxe si Impozite pe anul 2015 [PDF]

Politia Comunitara

Sediu Politia Locala Lumina

Politia Comunitara Lumina

Telefoane de contact: 0241 25 75 75, 0733449754 0731836245 0731326367 Infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare in Comuna Lumina s-a facut prin Hotararea Consiliului Local Lumina nr. 88/ 30.08.2007, respectand prevederile Legii 371/2004 privind infiintarea organizarea si functionarea Politiei Comunitare si Hotararea Guvernului nr. 2295/2004, pentru aprobarea Regulamentuluii—cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare.

Stare civila

stare civila

Hotarare privind taxele percepute de Compartimentul Stare Civila

Conform Hotararii Consiliului Local Lumina nr. 113/25.06.2013, au fost stabilite pentru anul 2014 nivelul taxelor speciale pentru activitatile desfasurate de catre compartimentele din cadrul Primariei Comunei Lumina. Taxele speciale pentru activitatile efectuate de Compartimentul Stare Civila din cadrul Primariei Comunei Lumina se regasesc in documentul atasat. – Taxe Compartimente Primaria Lumina 2014 [PDF]  

Top