Acte necesare eliberare/avizare autorizatii agenti economici

2hwl08k

ACTE NECESARE ELIBERARE/VIZARE AUTORIZAŢIE AGENŢI ECONOMICI/PFA/IF:


* Documentele care atestă întemeierea lor ca agenţi economici (contracte de societate/ statute ale societăţilor comerciale aduse la cea mai recentă şi reală formă/ act constitutiv) – copie;
* dovada înregistrării lor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalele judeţene (certificat de înregistrare) – copie;
* dovada înregistrării punctelor lor de lucru la ORC, de unde, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere în legătura cu condiţiile de funcţionare prevăzute în legislaţia specifică autorităţilor specializate (PSI, Direcţii de sănătate publică, Poliţie sanitar-veterinară, inspectorate de mediu şi protecţia muncii), li se eliberează un Certificat Constatator privind conformarea lor la legislaţia cerută pentru funcţionare; (n.b. acest Certificat Constatator înlocuieste, în legislaţia de dată recentă, Anexele la Cerificatele de înregistrare) – copie;
* documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra punctelor de lucru cărora li se solicită autorizarea (autorizaţie de construcţie pt. spaţii comerciale, proces- verbal de recepţie finală, contract de închiriere, contract de comodat/schimb etc.) – copie;
* cerere eliberare autorizaţie (de la Comp. Resurse umane);
* declaraţie de impunere (de la Comp. Resurse umane);

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU ELIBERARE/ VIZARE AUTORIZAŢII AGENŢI ECONOMICI ŞI PFA/IF:
PRIMIRE DOCUMENTAŢIE: LUNI-MARŢI: 08.00-13.00

ELIBERARE AUTORIZAŢII: VINERI: 08.00-12.00

VĂ RUGĂM RESPECTAŢI PROGRAMUL!

Persoana de contact: Soiam Georgiana

Related posts

*

*

Top