Locuitorii Comunei Lumina sunt rugati sa reinnoiasca declaratiile de impunere pentru cladiri, terenuri si habitat pana la data de 31.03.2014

Acte necesare:

  • declaratie (formular tip);
  • actul de proprietate (titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, certificate de mostenitor, sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila, proces verbal de licitatie, act de adjudecare, contract de leasing, contract de concesiune, dispozitie a Primariei Comunei Lumina, autorizatie de constructie, act de alipire, act de dezmembrare, proces verbal de receptie a lucrarii – original si copie);
  • buletin/carte de identiate (original si copie) pentru sot/sotie si coproprietari;
  • proces verbal de predare-primire, in cazul locuintelor noi (original si copie);
  • declaratie speciala (in cazul dobandirii mai multor proprietati);
  • proces verbal de punere in posesie pentru terenuri (original si copie);
  • schita imobilului/schita cadastru (original si copie);
  • intabulare (daca s-a facut in termenul de 30 de zile)

Pentru scaderea persoanelor de la taxa de habitat (gunoi) se vor depune acte doveditoare.

Documentele se depun la Compartimentul de Taxe si Impozite din cadrul Primariei Comunei Lumina.