Anunt concesionare teren str. Zavoiului

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Lumina , comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta, telefon/fax  0241/251828, 0241/ 251744, e-mail: primarialumina@yahoo.com .cod fiscal 4671807

  1. Informaţii generale privind obiectul concesionarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Teren intravilan, [citeste]

Manuale auxiliare pentru toți preșcolarii și elevii din comuna Lumina

Consiliul local Lumina a aprobat în cadrul ședintei din luna septembrie 2021 alocarea de fonduri din Bugetul Local al Comunei Lumina în vederea achiziționării de către Primăria Comunei Lumina de manuale auxiliare școlare pentru preșcolarii și elevii școlilor din comuna Lumina.

Proiectul vizează un număr de 1013 elevi din comuna Lumina.

Potrivit legislației în domeniu, Consiliul Local are inițiativă și … [citeste]