Anunt licitatie concesionare teren

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Lumina , comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta, telefon/fax  0241/251828, 0241/ 251744, e-mail: primarialumina@yahoo.com .cod fiscal 4671807

  1. Informaţii generale privind obiectul concesionarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Teren intravilan [citeste]