Anunt colectiv debitori 14191/11.08.2022

In temeiul art. 44 alin. 4 si 5 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare/art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii publicati in anexa … [citeste]

Anunț concesionare loturi de teren intravilan str. Mircea cel Bătrân

1.Informații generale privind concedentul , in special  denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email  ale persoanei de contact:

Comuna Lumina   , Comuna Lumina Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta  , telefon / fax 0241/251828, 0241/251744, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807

2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea [citeste]

Anunț concesionare loturi de teren intravilan str. Mihai Viteazu

1.Informații generale privind concedentul , in special  denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email  ale persoanei de contact:

Comuna Lumina   , Comuna  Lumina Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta  , telefon / fax 0241/251828, 0241/251744, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807

2.Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si [citeste]

Anunt colectiv debitori 14191/11.08.2022

In temeiul art. 44 alin. 4 si 5 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare/art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii publicati in anexa … [citeste]

Anunt organizare examen de promovare in grad profesional

In conformitate cu prevederile art.617 alin.2 si ale art.618 alin.22 din OUG 7/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarior publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primnaria comunei Lumina organizeaza la sediul institutiei din str. Mare nr.170,comuna Lumina,judetul Constanta, examen de promovare in grad profesional pentru urmatoarele … [citeste]