Anunt proiect de hotarare Buget general al comunei Lumina 2023

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Local Lumina PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului general al Comunei Lumina pentru anul 2023 si estimarile pentru anii 2024,2025, 2026.

Propunerile si amendamentele se vor depune la sediul Primariei Comunei Lumina din str. Mare nr. 170 sau pe adresa de email primarialumina@yahoo.com.

Primar,

Dumitru Chiru

anunt 24299 ref

Anunt colectiv debitori 24281/29.12.2022

In temeiul art. 44 alin. 4 si 5 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare/art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii publicati in anexa la prezentul anunț.

1017-2023

Anunț colectiv debitori 27737/22.12.2023

În temeiul prevederilor art 44 alin 4 si 5 din O.G . nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare/ art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

27437-2023

Anunt colectiv debitori 23733/16.12.2022

In temeiul art. 44 alin. 4 si 5 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare/art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii publicati in anexa la prezentul anunț.

23733-2022

PRECIZARI REFERITOARE LA ASFALTAREA STRAZII NAVODARI

Stimati cetateni,

Revenim cu precizari referitoare la reabilitarea străzii Năvodari din localitatea Lumina, ca urmare a informațiilor vehiculate în spațiul public.

Strada Năvodari din localitatea Lumina este parte integrantă a Drumului Județean 226, drum aflat în administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, regie aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța.

Reabilitarea acestui sector de drum face parte din obiectivele de investitii ale RAJDP Constanța, iar desemnarea constructorului, respectiv atribuirea contractului de lucrari, sunt atribute ce aparțin de această instituție.

Având în vedere colaborarea instituțională dintre Primăria Comunei Lumina și RAJDP Constanța, primarul Comunei Lumina, domnul Dumitru Chiru, a răspuns prompt solictărilor venite din partea reprezentanților instituției cu privire la lucrările de reabilitare executate de constructorul desemnat.

Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetățenilor cu privire la calitatea lucrărilor, instituția noastră a transmis către RAJDP Constanta și Consiliul Județean sesizările cu privire la deficiențele constatate în teren astfel încât să se ia măsuri cu privire la remedierea lor sau cu privire la recepția acestei lucrări.

Așa cum am mai precizat anterior, lucrarea de reabilitare era una necesară ca urmare a deteriorii carosabilului și a traficului intens.

Ținând cont de toate cele prezentate mai sus, subliniem că UAT Comuna Lumina nu a emis avize sau autorizații cu privire la această lucrare și nici nu este responsabilă de recepția acestei lucrări sau calitatea lucrărilor de execuție.

Vă mulțumim pentru înțelegere !