Anunț colectiv debitori 4923/29.02.2024

În temeiul prevederilor art 44 alin 4 si 5 din O.G . nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare/ art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:… [citeste]

Proiect pentru construcția a două blocuri de locuințe sociale în Lumina

Începând cu anul 2023 statul sprijină construcția de locuințe sociale prin programul multianual de construcții de locuințe sociale și de necesitate. În acest sens la inițiativa primarului comunei Lumina, Dumitru Chiru, prin intermediul unei hotărâri de Consiliu a fost aprobat un Studiu de Fezabilitate pentru obținerea finanțării construcției de astfel de locuințe în comuna Lumina.

Astfel, la începutul acestui an … [citeste]

Anunt intenție parteneriat

Primaria Comunei Lumina, cu sediul in localitatea Lumina, judetul Constanta, email: primarialumina@yahoo.com , tel. 0241/251828, anunta intenția inițierii unui parteneriat pentru un proiect de mansardare imobile (bloc P+2) , situate in comuna Lumina, Str. Mare, jud. Constanta.

Operatorii economici cu experiența în domeniu sunt rugati să viziteze imobilele propuse pentru mansardare și să transmită o scrisoare de intentie cu  privire … [citeste]