Autoritățile locale din comuna Lumina au semnat în această săptămână contractul de execuție pentru realizarea unui parc tematic pescăresc ce va fi amenajat în satul Sibioara.

Consilierii locali din comuna Lumina au aprobat în luna septembrie 2022 un proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Lumina, domnul Dumitru Chiru, ce presupune demararea proiectului de amenajare pentru un parc tematic pescăresc în satul Sibioara.

Valoarea totală a contractului de lucrări de construire parc tematic este de 848955,73  lei (TVA inclus). Conform contractului semnat cu constructorul acesta are obligația de a finaliza lucrările în termen de maxim 6 luni de la primirea ordinului de începere a lucrarilor.

Locația noului parc tematic pescăresc din satul Siboara este în centrul localitații, în spatele școlii și în aropierea bisericii ortodoxe, ascesta fiind încadrat de străzile Mihail Kogălniceanu – George Bacovia.

Obiectivele generale ale acestui proiect sunt:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii si serviciilor în zona comuna Lumina prin realizarea unui Parc tematic pescaresc, facilitand accesul comunitatii locale si nu numai, la activitati sportiv-recreative si de petrecere a timpului liber.

Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivului specific al Masurii 1.2- Consolidarea si diversificarea activitatilor în zona de pescuit si acvacultura, care se refera la „Consolidarea, dezvoltarea si diversificarea activitabilor economice în zona pescareasca prin sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor din sectorul pescaresc si de acvacultura si din alte sectoare conexe”.

Proiectul „Construire parc tematic pescaresc,sat Sibioara,Comuna Lumina,judetul Constanta” propune o interventie punctuala, orientata pe dezvoltarea unui proiect local de infrastructura si contribuie la realizarea obiectivului specific al Masurii 1.2 a Strategiei FLAG Dobrogea Nord, prin înfiintarea unui spatiu de agrement cu tematica pescareasca care vizeaza dezvoltarea infrastructurii si serviciilor locale, oferite comunitatii locale si nu numai, asigurând astfel accesului populației de toate vârstele la activitati sportiv-recreative si de petrecere a timpului liber.

De asemenea, investitia va avea ca efect dezvoltarea si valorificarea potentialului natural existent, asigurându-se astfel, echilibrul între sistemele socio-economice si potentialul natural, diversificând si eficientizând dezvoltarea zonala, pentru îmbunatabirea calitatii vietii oamenilor. Implementarea proiectului va însemna, printre altele: consolidarea si diversificarea ofertei de activitati sportiv recreative si de petrecere a timpului liber în zona; posibilitatea organizarii de manifestari sportiv recreative care sa atraga în mod special generatia tânara,si nu numai; cresterea gradului de dotare al zonei; marirea confortului rural; cresterea suprafetei verzi din zona; mentinerea locurilor de munca în zona pescareasca. Aspectele mentionate anterior, conduc cresterea atractivitatii si competitivitatii zonei si implicit la dezvoltarea durabila a acesteia. Prin obiectivul sau general, activitatile si rezultatele sale, prezentul proiect se încadreaza în

Prioritatea Uniunii nr. 4 (PU4) – Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale, contribuind la dezvoltarea teritoriala favorabila incluziunii &echilibrata a uneia din zonele de pescuit si acvacultura din România, respectiv zona pescareasca a judetului Constanta, în concordanta cu obiectivele FEPAM.

Atingerea obiectivului general al proiectului Va contribui la dezvoltarea durabilă a teritoriului Asociației Grup Local Dobrogea Nord, prin realizarea unei strategii de dezvoltare locală integrată plasată sub responsabilitatea comunităţii în vederea optimizării resurselor zonelor de pescuit, a creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă prin consolidarea comunităţii pescăreşti şi punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural şi turistic.

Ce presupune in mod specific acest proiect:

Consolidarea si diversificarea activitatilor în Comuna Lumina prin realizarea unui parc tematic pescaresc in localitatea Sibioara

Amenajarea unui parc tematic pescaresc destinat comunitatii locale, va contribui la consolidarea si diversificarea activitatilor desfasurate în zona prin organizarea de evenimente/manifestari sportive si de petrecere a timpului liber, la cresterea atractivitatii si competitivitatii zonei si la îmbunatatirea calitatii vietii oamenilor din zona pescareasca.

Parcul va dispune urmatoarele spatii/zone:

  • spatii de joaca pentru copii (dotate cu complexuri de joaca cu tematica acvatica),
  • teren de joc multisport cu suprafata de joc acoperita cu gazon sintetic, împrejmuit cu gard de plasa si poarta de acces de 1,80×2,10m.
  • spatii dotate cu mese de sah si table, mese pentru tenis de masa precum si aparate de fitness,
  • spatii verzi pentru plantarea de material saditor,
  • alei pietonale,
  • grupuri sanitare ecologice, pe sexe, inclusiv pentru persoane cu dizabilitabi.

De asemenea, parcul va fi dotat cu mobilier urban, respectiv bancute si cosuri de gunoi selectiv. Spatiile verzi vor fi plantate cu gazon si grupuri de flori de sezon, fiind dotate cu un sistem de irigatii iar iluminarea întregului centru de agrement, în ansamblu, se va realiza cu stâlpi ornamentali de iluminat.

Obiectivul specific doi al proiectului: Organizarea de evenimente/manifestari sportiv-recreative si de petrecere a timpului liber, in vederea consolidarii si diversificarii activitatilor în Comuna Lumina. Realizarea parcului, va conferi spatiu favorabil pentru organizarea activitatilor sportiv-recreative si de petrecere a timpului liber, va contribui la dezvoltarea ofertei de activitati in zona, în primul rând datorita dotarilor care vor permite desfasurarea unor astfel de actiuni dar si a manifestarilor sportiv-educative si de petrecere a timpului liber care vor fi organizate în incinta parcului.

De asemenea, se va promova specificului local prin tematica pescareasca a parcului, contribuind astfel la cresterea atractivitatii si competitivitatii zonei si imbunatabirea calitatii vietii oamenilor din zona.

Print Friendly, PDF & Email