Prin prezenta, pentru a facilita accesul la serviciile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, vă facem cunoscut necesarul de acte pentru întocmirea dosarului de încadrare într-un grad de handicap pentru minori precum și programul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu dizabilități:

ACTE NECESARE INTOCMIRII DORARULUI DE HANDICAP:

 1. CERTIFICAT MEDICALîn ORIGINAL – eliberat de Medicul specialist din cadrul CENTRELOR  MEDICALE ACREDITATE (spitale sau ambulatorii de specialitate)
 2. FIŞĂ MEDICALĂ SINTETICĂ  NOUĂ– în ORIGINAL de la Medicul de Familie. [DESCARCA]
 3. Alte documente medicale in functie de afectiune – a se consulta documentul fluturași medicali, organizat după tipuri de afecțiune, [Fluturasi medicali]
 4. FIȘĂ EVALUARE PSIHOLOGICĂNOUĂ în ORIGINAL, pentru cei cu diagnostic de la neuropsihiatrie infantilă,completata de psiholog clinician  [DESCARCA
 5. FIȘĂ PSIHOPEDAGOGICĂNOUĂ în ORIGINAL, pentru copiii școlari, [DESCARCA]
 6. ACTE MEDICALE :  scrisori medicale, ieşiri din spital, analize, etc.-copii xerox,
 7. ANCHETĂ SOCIALĂ  – NOUĂ  în ORIGINAL-  de la Primăria de domiciliu,  [DESCARCA MODEL]
 8. FIȘĂ FACTORI DE MEDIU– în ORIGINAL- Anexă la Ancheta socială-de la Primărie [DESCARCA]
 9. PLAN DE SERVICII– în ORIGINAL – de la Primăria de domiciliu,
 10. CERTIFICAT DE NAŞTERE copil  +  BULETIN   –  copie xerox,
 11. BULETINE mama  +  tata/reprezentant legal      copii xerox
 12. ALTE ACTE: Hotărâre AMP, Hotărâre divorț, Hotărâre plasament, Dovadă de curator de la Instanța Judecătorească etc-dacă este cazul.

PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE, OBTINEREA ANCHETELOR SOCIALE ELIBERATE DE PRIMARIE SI A FISEI FACTORI DE MEDIU VA PUTETI ADRESA COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI LUMINA.

Print Friendly, PDF & Email