DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI  DE  ACORDARE A INDEMNIZATIEI DE CRESTERE A COPILULUI

–          Cerere si declaratie pe propria raspundere (Formular)

–          Copii carte/buletin de identitate pentru parinti

–          Copie certificat de nastere copil

–          Copie acte de stare civila pentru alti copii aflati in intretinere

–          Copie certificat de casatorie

–          Copie Livret de familie

–          Adeverinta eliberata de angajator privind stagiul de cotizare, venituri realizate in ultimele 12 luni anterior nasterii copilului

–          Fisa de personal detaliata cu veniturile realizate anterior celor 12 luni (FORMULAR MODEL)

–          Decizia de suspendare a activitatii inregistrata Inspectoratul Teritorial de munca (PENTRU INDEMNIZATIE)

–          Adeverinta privind veniturile realizate ,eliberata de Agentia Judeteana de Administrare Fiscala(Trezorerie) pe lunile  corespondente celor 12 luni inaintea nasterii.

–          Adeverinta de la Unitatea de invatamant ca urmeaza cursuri de zi (in cazul elevilor sau studentilor)

–          DECLARATIE celalalt parinte referitor la luna de concediu de indemnizatie ce trebuie luata obligatoriu

–          STAGIU DE COTIZARE de la Casa Judeteana de Pensii pentru celelalt parinte, in vederea verificarii indeplinirii/neindeplinirii a stagiului de cotizare obligatoriu de 12 luni anterior nasterii copilului.

–          Adeverinta pentru solicitant de la locul de munca ca este angajat si isi reia/continua activitatea (PENTRU STIMULENT INSERTIE)

 

INFORMATII IMPORTANTE

  • INCEPAND cu 1 martie 2012 tatal copilului(dupa caz celalalt parinte) va trebui sa isi ia obligatoriu 1 luna din concediul de crestere a copilului. In acest sens va da o declaratie ca a lucrat timp cu 12 luni inainte de depunerea dosarului (in cazul in care a lucrat) insotita de adeverinta privind Stagiul de Cotizare eliberata de Casa Judeteana de Pensii. In cazul in care este eligibil tatal va trebui sa anunte cu 60 de zile inainte AJPIS Constanta intentia de a lua luna de concediu si cu 30 de zile inainte va depune dosarul la Primarie.
  • Incepand cu anul 2012 conform legii, beneficiarii de indemnizatie de crestere a copilului au obligatia de a avea taxele si impozitele locale platite pentru anul anterior depunerii cererii. In acest sens AJPIS va efectua verificari pana la data de 31 ianuarie si va suspenda beneficiarii de Indemnizatie/stimulent ce au datorii la bugetul local.

Descarca:
Cerere indemnizatie crestere copil, stimulent, alocatie de stat [PDF]

Declaratie concediu indemnizatie

Fisa de personal [PDF]

OUG 111/2010 [PDF]