– Cerere si declaratie pe propria raspundere (Formular)
– Copii carte/buletin de identitate pentru membrii familiei ce au peste 14 ani
– Copii certificate de nastere copii sub 14 ani
– Copie certificat de casatorie
– Copie Livret de familie
– Adeverinte de venit/salariu/cupon pensie/cupon alocatie/somaj etc
– Adeverinta Trezorerie Navodari privind veniturile realizate/nu are venituri
– Adeverinta de la registru agricol privind bunurile detinute, suprafata de teren, animale
– Adeverinta impozite si taxe privind bunurile materiale detinute
– Declaratie notar
– Adeverinta AJOFM prin care se atesta ca este in evidenta si cauta loc de munca
– Adeverinte de elevi pentru copii care merg la scoala
– Dosar cu sina
Dupa caz:
– Hotarare judecatoreasca privind incredintare minor etc…
– Certificat de incadrare in grad de handicap
– In cazul incapacitatii de a efectua ore de munca, decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate (FORMULAR CERTIFICAT MEDICAL)

Descarcari:
CERERE ACORDARE VMG/ASF/INCALZIRE

Print Friendly, PDF & Email