Acte si documente necesare pentru inregistrarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca

* dosar cu sina;
* B.I./C.I. – original si copie;
* Acte de studii si calificare-original si copie;
* Certificat de nastere – original si copie;
* Carnet de munca – original si copie;
* Adeverinta de la medic din care sa rezulte ca solicitantul este Apt de Munca si Eventualele restrictii medicale;
* declaratie pe proprie raspundere (Anexa 1)


Acte necesare eliberarii Adeverinta de venit minim garantat
* carnet de evidenta;
* BI/CI
* cerere de la xerox