Anunt achizitie directa (cumparare directa)
Echipamente IT (laptop- 16 buc., licen
ţe de operare- 16 buc., imprimantă multifuncţională- 1 buc.)  – Proiect „Dezvoltarea durabila a pietei muncii din mediul rural, prin facilitarea accesului la ocupare”

 

In cadrul proiectului „Dezvoltarea durabila a pietei muncii din mediul rural, prin facilitarea accesului la ocupare” – Nr. Contract POSDRU/110/5.2/G/86892, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeste în oameni!”, Axa prioritara 5 ,,Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA LUMINA organizează procedura de achiziţie directă (cumparare directa) in vederea achiziţionării de Echipamente IT (laptop- 16 buc., licenţe de operare- 16 buc., imprimantă multifuncţională- 1 buc.), necesare implementării proiectului ,, Dezvoltarea durabila a pietei muncii din mediul rural, prin facilitarea accesului la ocupare”, proiect ce se implementează în Regiunea Sud – Est.

 

Invitatia de participare poate fi ridicata/solicitata de la sediul Autoritatii Contractante din Comuna Lumina, Str. Mare, Nr. 170 jud. Constanta.

Termenul limita de primire a ofertelor este 10 iulie 2013, ora 11:00.

Informatii suplimentare: Tel./Fax: 0241-.251.828/0241-251.744 sau e-mail: contact@primaria-lumina.ro.

Print Friendly, PDF & Email