Autoritatea contractantă COMUNA LUMINA, CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare  nr. 170, comuna Lumina, Judetul Constanta, in vederea atribuirii contractului de achizitie servicii de consultanta in implementare a  proiectului LESS , invita agentii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte financiare.

Obiectul contractului:

SERVICII DE CONSULTANTA IN IMPLEMENTAREA proiectului LESS conform specificatiilor caietului de sarcini anexat.

Oferta va avea caracter ferm  si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei care nu trebuie sa fie mai mica de 60 zile .

Ofertantul va respecta prevederile caietul de sarcini .

Limba de redactare a ofertei: limba romana.

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut al ofertelor.

Termen limita pentru primire oferte:08.12.2020

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati documentele atasate.

Documente atasate:

Print Friendly, PDF & Email