Primaria Comunei Lumina, cu sediul in strada Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta,  angajeaza un  muncitor-şofer, necesar pentru deservirea microbuzului pentru transportul elevilor.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

 1. Să fie cetăteni români cu domiciliul stabil în România
 2. Să aibă permis de conducere categoria ,,D”
 3. Să aibă minim 2 ani vechime în domeniu
 4. Să nu fi suferit vreo condamnare
 5. Să aibă atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate
 6. Să îndeplinească conditiile medicale si psihologice necesare ocupării postului.

Dosarul  va conţine următoarele documente:

 1. Curriculum vitae
 2. Copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate
 3. Copie xerox permis de conducere categoria ,,D” – minim 2 ani vechime
 4. Copie xerox atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate
 5. Fişa medicală –
 6. Aviz psihologic – de la un cabinet autorizat de ministerul transporturilor
 7. Cazier judiciar
 8. Cazierul conducătorului auto de la Serviciul de circulatie rutieră al judetului Constanta
 9. Copie xerox după cartelă tahograf electronic valabilă
 10. Copie xerox după carnetul de muncă din care să rezulte vechimea ca sofer profesionist, sau adeverinta dupa caz,
 11. Recomandare de la ultimul loc de muncă

Relatii suplimentare puteti obtine la numarul de telefon 0241251828

Print Friendly, PDF & Email