Întrucât actele administrativ fiscale nu au putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin.  1, 2 , 21  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele:  Mina Alina, consilier juridic Compartiment Juridic/Executare Silită, Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Gealtar Nurgian, referent Compartiment Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 22 (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 20.01.2013, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina şi pe pagina de Internet www.primaria-lumina.ro, anunţul nr .588/19.01.2013, prevăzut în anexa.

Anunt publicitate debitori 19.01.2013

Print Friendly, PDF & Email