Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, subsemnaţii Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită, Mina Alina, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector Compartiment Centru Informare Cetăţeni, în conformitate cu prevederile 44 alin. 4 şi 5 din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, am procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 18.01.2016, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro anunţul nr. 461/15.01.2016.

 

ANUNT COLECTIV DEBITORI 18.01.2016

 

Print Friendly, PDF & Email