Intrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin.  1, 2 ,21  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele:  Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită, Mina Alina, consilier juridic Compartiment Juridic  şi Simion Marioara, inspector Compartiment Centru Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 22   (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat în data de  24.01.2014, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina si pe pagina de Internet www.primaria-lumina.ro, în data de 24.01.2014,  anunţul nr. 755  din data de 24.01.2014.