Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin.  1, 2 ,21  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele:  Mina Alina, consilier juridic -Compartiment Juridic, Şoiam Georgiana, consilier juridic- Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector – Compartiment Informare Cetăţeni, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 22 şi 3 in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, am procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

            În acest sens s-a afişat în data de 28.07.2014, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina  şi pe pagina de Internetwww.primaria-lumina.ro, anunţul nr. 7911 din 28/07/2014.

– Anunt debitori 7911 din 28.07.2014 [PDF]

Print Friendly, PDF & Email