Intrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin.  1, 2 ,21  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele:  Mina Alina, consilier juridic Compartiment Juridic/Executare Silită, Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Simion Marioara, inspector Compartiment Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 22 (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

   In acest sens s-a afisat în data de   30.10.2013, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina si pe pagina de Internet www.primaria-lumina.ro, anunţul nr.   11518   din data de 30.10.2013.

 anunt colectiv [PDF]