Intrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin.  1, 2 ,21  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele:  Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită, Mina Alina, consilier juridic Compartiment Juridic  şi Şerban Violeta, inspector Compartiment Centru Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 22   (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

     In acest sens s-a afişat în data de  18.02.2014, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina si pe pagina de Internet www.primaria-lumina.ro, în data de 20.02.2014,  anunţul nr.1544  din data de 18.02.2014.

 Pentru vizualizare accesati link-ul  –  anunt publicitate debitori

Print Friendly, PDF & Email