În temeiul art. 44 alin. 4 şi 5 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare/ art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii publicaţi în anexa la prezentul anunţ.

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 10.10.2017.

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi solicita informaţii suplimentare la Primăria Comunei Lumina, str. Mare nr. 170, jud. Constanţa, Compartimentul Executare Silită, sau la numărul de telefon 0241/251828, interior 17, e-mail: contact@primaria-lumina.ro

Anunt colectiv debitori 9 octombrie 2017 [PDF]