Întrucât actele administrative fiscale mentionate in  anunţul nr. 9696/25.07.2017, nu au putut fi comunicate prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare / art. 47 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnaţii Jukovschi Anca Rodica, consilier juridic Compartiment Executare Silită, Mina Alina, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector Compartiment Centru Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 4 şi 5 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare/ art. 47 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 25.07.2017, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro, anunţul nr. 9696/25.07.2017.

anunt colectiv debitori 9696 din 25.07.2017

Print Friendly, PDF & Email