Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin. 1, 2 ,21 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele: Mina Alina, consilier juridic -Compartiment Juridic, Şoiam Georgiana, consilier juridic- Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector – Compartiment Informare Cetăţeni, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 22 şi 3 in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, am procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de  12.08..2014, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina şi pe pagina de Internet www.primaria-lumina.ro, anunţul nr. 8597/12.08.2014.

ANUNT DEBITORI DIN 12.08.2014

Print Friendly, PDF & Email