Întrucât actele administrative fiscale anexate anunţului nr. 3645/15.03.2017, nu au putut fi comunicate prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare/ art. 47 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnateţii funcţionari publici : Mina Alina, consilier juridic Compartiment Executare Silită, Anca Jukovschi, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector Compartiment Centru Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 4 şi 5 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare/ art. 47 alin. (4)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat azi 16.03.2017, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina, anunţul nr. 3645/15.03.2017.

Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate 15.03.2017

Print Friendly, PDF & Email