Întrucât actele administrative fiscale anexate anunţului nr. 14666/19.10.2016, nu au putut fi comunicate prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare/ art. 47 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnaţii Jukovschi Anca Rodica, consilier juridic Compartiment Executare Silită, Mina Alina, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector Compartiment Centru Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 4 şi 5 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare/ art. 47 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 20.10.2016, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro anunţul nr. 14666/19.10.2016.

anunt-colectiv-debitori-19-10-2016-pdf

 

Print Friendly, PDF & Email