Întrucât actul adminsitrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, subsemnaţii Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită, Mina Alina, consilier juridic Compartiment Juridic şi Şerban Violeta, inspector Compartiment Centru Informare Cetăţeni, în conformitate cu prevederile 44 alin. 4 şi 5 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, am procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 30.12.2014, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro anunţul nr. 15013/29.12.2014.

ANUNT DEBITORI 15013 DIN 29.12.2014

Print Friendly, PDF & Email