Intrucât actele administrativ fiscale nu au putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin.  1, 2 , 21  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele:  Mina Alina, consilier juridic Compartiment Juridic/Executare Silită şi inspector Şerban Violeta Compartiment Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 22 (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.

    In acest sens s-a afişat în data de 08.04.2013, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina si pe pagina de Internet www.primaria-lumina.ro, anunţul nr . 3959/08.04.2013.

anunt debitori 08.04.2013.

Print Friendly, PDF & Email