1.Informații generale privind concedentul , in special  denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email  ale persoanei de contact:

Comuna Lumina   , Comuna Lumina Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta  , telefon / fax 0241/251828, 0241/251744, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807

2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea  bunului  care urmeaza sa fie concesionat:

 1. Teren intravilan  in suprafata de  300 mp situat in Comuna Lumina , Mircea  cel Batran, nr.65, lot.69, numar cadastral 108804, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 48/28.02.2022,  HCL 141/26.07.2022   si   temeiului  legal:OUG 57/03.07.2019
 2. Teren intravilan in  suprafata de  300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea  cel Batran, nr.67, lot.70, numar cadastral 108795, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 47/28.02.2022, HCL 141/26.07.2022     si temeiului  legal:OUG 57/03.07.2019
 3. Teren intravilan in  suprafata de 300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea  cel Batran, nr.69, lot.71 , numar cadastral 108786, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 55/28.02.2022 , HCL 141/26.07.2022   si temeiului legal:OUG 57/03.07.2019
 4. Teren intravilan in  suprafata de 300 mp situat in Comuna Lumina , Str. Str.Mircea  cel Batran, nr.71, lot.72, numar cadastral 108776, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 45/28.02.2022 ,HCL 141/26.07.2022   si  temeiului legal:OUG 57/03.07.2019
 5. Teren intravilan  in  suprafata de 300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea cel Batran, nr.73, lot.73 numar cadastral  108782, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 44/28.02.2022 , HCL 141/26.07.2022   si  temeiului  legal:OUG 57/03.07.2019
 6. Teren intravilan  in  suprafata de 300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea cel Batran, nr.75, lot.74 numar cadastral 108805, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 43/28.02.2022 , HCL 141/26.07.2022   si  temeiului  legal:OUG 57/03.07.2019
 7. Teren intravilan in suprafata de 300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea cel Batran, nr.77, lot.75 numar cadastral 108802, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 42/28.02.2022, HCL 141/26.07.2022   si  temeiului legal:OUG 57/03.07.2019
 8. Teren intravilan  in  suprafata de 300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea cel Batran, nr.79, lot.76 numar cadastral 108794, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 41/28.02.2022 , HCL 141/26.07.2022   iar temeiului legal:OUG 57/03.07.2019
 9. Teren intravilan  in  suprafata de  300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea cel Batran, nr.81, lot.77 numar cadastral 108785, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 40/28.02.2022 , HCL 141/26.07.2022   si  temeiului  legal:OUG 57/03.07.2019
 10. Teren intravilan  in suprafata de 300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea cel Batran, nr.83, lot.78 numar cadastral 108777, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 49/28.02.2022 , HCL 141/26.07.2022   si temeiul legal:OUG 57/03.07.2019
 11. Teren intravilan in suprafata de 300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea cel Batran, nr.85, lot.79 numar cadastral 108781, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 39/28.02.2022 , HCL 141/26.07.2022   si  temeiului  legal:OUG 57/03.07.2019
 12. Teren intravilan in suprafata de  300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea cel Batran, nr.87, lot.80 numar cadastral 108799, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 38/28.02.2022 , HCL 141/26.07.2022   si temeiul legal:OUG 57/03.07.2019
 13. Teren intravilan in  suprafata de 300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea cel Batran, nr.89, lot.81 numar cadastral 108792, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 37/28.02.2022 si HCL 141/26.07.2022  si  temeiului legal:OUG 57/03.07.2019
 14. Teren intravilan in  suprafata de 300 mp situat in Comuna Lumina , Str.Mircea cel Batran, nr.91, lot.82 numar cadastral 108792, ce apartine domeniului privat al  Comunei Lumina,conform HCL 50/28.02.2022 , HCL 141/26.07.2022   si temeiului legal:OUG 57/03.07.2019

3.Informații privind documentatia de atribuirea:

Se regasesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea  sau modalitatile prin care persoanele interesate  pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

La cerere , de la sediul institutiei , Comuna  Lumina

3.2. Denumirea  si adresa  serviciului/ compartimentului din cadrul  concedentului, de la care se poate obtine  din documentatia de atribuire:

Se poate obtine de la Compartimentul Administrarea  Domeniului  public si privat   din cadrul  Comunei Lumina  ,  Comuna Lumina Strada Mare, nr. 170  , Judetul Constanta

3.3.Costul si conditiile de plata  pentru obtinerea  acestui exemplar , unde este cazul  :

  200 lei/ exemplar, se achita  numerar la casieria Comunei Lumina

3.4. Data limita  pentru solicitarea  clarificarilor:

16.09.2022, ora 12

4. Informatii privind ofertele

4.1. Data limita de depunere a ofertelor:

26.09.2022, ora 15

4.2.Adresa  la care trebuie depuse ofertele :

Comuna Lumina  , Comuna Lumina, Compartimentul  Informare cetateni, Strada Mare, nr.170, Judetul Constanta

 4.3.Numarul de exemplare  in care  trebuie depusa fiecare oferta:

 Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri  sigilate, unul exterior si unul interior

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta   de deschidere a ofertelor:

27.09.2022, ora 13,  Comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, Judetul Constanta

6.Denumirea, adresa, numarul de telefon , telefax si sau adresa de email  ale instantei competente  in solutionarea litigiilor aparute  si termenele pentru sesizarea instantei :

Sectia de Contencios Administrativ  a Tribunalului Constanta  , Strada Traian, nr. 31, Judetul Constanta, Orasul Constanta telefon 0241617183, fax 0241617413, e-mail tr-ct-contencios- reg@just.ro

Print Friendly, PDF & Email