ANUNT

Privind

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE <<Plan urbanistic zonal (PUZ) PLAN URBANISTIC ZONAL P.U.Z.-STABILIRE REGLEMETARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE SPATII DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE/CEREALE SI DOTARI CONEXE» PARCELA A 128/3 LOT 1/1 (IE 100054), PARCELA A 128/3 LOT 2/2 (IE 104880), PARCELA A128/3, LOT 2/1/2 (IE 102488) Comuna Lumina, judetul Constanta

Initiator/investitor: S.C. CAMBELA PROD S.R.L. CUI RO13524600

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor expuse/disponibile, în perioada 30.09.2022-24.10.2022, între orele: 9,00 – 12,00 si sa participe la Dezbaterea publică ce va avea loc în data 25.10.2022, ora 13,00 la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI LUMINA;

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:

-Elaborarea propunerilor, a alternativelor şi opţiunilor preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări;

-publicul poate transmite comentarii, observaţii şi propuneri cu privire la elaborarea documentației de urbanism în perioada, de maximum 25 de zile de la data afişării prezentului anunţ.

-Dezbaterea publică ce va avea loc în data 25.10.2022 la Sala de Sedinte a Primariei comunei Lumina, ora 13,00. În cadrul acestei dezbaterii, se vor discuta propunerile cu privire la elaborarea documentaţiei de urbanism, unde cei prezenţi pot formula opinii, propuneri, al căror conţinut va putea fi dezbatut în cadrul şedinţei.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin afişare la sediul Primăriei, conform dispozitiilor legale.

Pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri către:

-Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din cadrul Primaria comunei Lumina este Micu-Blanaru Valentina, de luni pana vineri intre orele 9.00-12.00, tel. 0241 40 84 14

anut puz
Print Friendly, PDF & Email