Comuna Lumina, in calitate de autoritate contractanta, invita operatorii economici interesati sa depuna oferte in vederea atribuirii contractului de achizitie „Lucrari de alimentare cu energie electrica statie pompare apa potabila Sibioara, comuna Lumina, judetul Constanta”.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 4.10.2017.

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati documentul atasat:

Print Friendly, PDF & Email