COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publică de furnizare , vă invită să participaţi la achiziţia de produse, obiectul contractului: produse tonere şi cartuse pentru imprimante şi fotocopiatoare din cadrul Primariei comunei Lumina.

Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Tonere si cartuse pentru Primăria comunei Lumina, conform anunţ publicitar nr. 14867/23.09.2019, cod CPV 30125100-2 Cartuse de toner (Rev. 2).

Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 27.09.2019. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare.

Pentru mai multe detalii va rugam sa descarcati fisierul atasat:

Documenatie de atribuire achizitie tonere si cartuse [pdf]

Print Friendly, PDF & Email