UAT Comuna Lumina, invita persoanele juridice interesate sa depuna oferte in vederea atribuirii contractului de achizitie lucrari „Extindere retele de iluminat public in localitatea Lumina, strazile Tulcei, Cerealelor, Salciilor, Trandafirilor comuna Lumina, jud. Constanta”.

Detalii complete in documentele atasat:

Termen limita de depunere a ofertelor este 25.10.2018

Print Friendly, PDF & Email