COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Instalatii de alarmare la efracție – sistem video Centrul de Permanență Lumina

Pentru detalii va rugam sa consultati documentele de mai jos:

ALARMARE EFRACTIE CENTRU

Print Friendly, PDF & Email