COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publică de furnizare produse, vă  invită să participaţi la achiziţia de produse , obiectul contractului  : Produse de papetărie si birotică pentru Primaria comunei Lumina.

anunt site papetarie

ANEXE:

Anexa 1 – cerinte minime orientative

Documentatie de atribuire