COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Instrumente muzicale pentru proiectul Dotarea Caminului Cultural din localitatea Lumina

Pentru detalii va rugam sa consultati documentele de mai jos:

Anunt dotare camin

Print Friendly, PDF & Email