UAT Comuna Lumina, cu sediul in loc. Lumina, str. Mare nr. 170, invita persoanele juridice intersesate, sa depuna oferte in vedera atribuirii contractului de lucrari: „Construire Casa Mortuara Lumina, jud. Contanta”

Oferta se va intocmi pe baza listelor de cantitati de lucrari si caietelor de sarcini anexate, conform proiectului 716 – proiectant general SC Vladia Prest SRL

Termenul limita de depunere a ofertelor este 18.09.2019

Pentru mai multe informatii va rugam sa descarcati documentele atasate !

Documente atasate:
Anunt depunere de oferte lucrari constructie casa Mortuara

Caiete de sarcini casa mortuara

Fise dotari casa mortuara

Liste cantitati lucrari casa mortuara

Print Friendly, PDF & Email