Primaria Comunei Lumina invita operatorii economici interesati sa depuna oferte pentru realizarea de documentatii cadastrale in conformitate cu prevederile OUG 35/2016.

Denumire contract: Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale nr. 16 (276 ha) si nr. 17 (346ha) in total 147 imobile in vederea inscierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara apartinand  UAT COMUNA LUMINA, judetul Constanta.

Termenul limita de primire a ofertelor este 21.08.2017

Pentru mai multe detalii consultati documentul atasat:

Print Friendly, PDF & Email