Prin prezenta, Primaria Comunei Lumina invită operatorii economici prestatori de servicii de proiectare interesati să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului:

Servicii de proiectare: faza PT si detalii de executie ,verificare proiect si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente proiectului LESS

Data limita pentru transmiterea ofertei: 08.03.2021

Adresa la care se transmit/depun ofertele: Registratura Primaria Lumina,str.Mare nr.170 Lumina ,jud.Constanta sau e-mail primarialumina@gmail.com.

Documente atasate:

Anunt servicii proiectare Less

Print Friendly, PDF & Email