COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publică de prestări servicii, vă invită să participaţi la achiziţia de servicii, obiectul contractului : “SERVICII VETERINARE- CAPTURARE, TRANSPORT, ADÃPOSTIRE ŞI ALTE OPERAŢIUNI SANITAR VETERINARE, PENTRU CÂINII FÃRÃ STÃPÂN DE PE DOMENIUL PUBLIC DIN COMUNA LUMINA” , în conformitate cu prevederile legale si cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini anexat :

Anunt servicii veterinare
Caiet de sarcini si formulare caini

Ofertele se pot depune până la data de 14.09.2018, ora 12.00.

Print Friendly, PDF & Email