Avand in vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publica de furnizare, autoritatea contractanta Comuna Lumina, invita operatorii economici interesati sa prezinte oferte totale de pret pentru produsele solicitate in conformitate cu specificatiile din caietul de sarcini anexat.

Ofertele se pot depune pe adresa autoritatii contractante , Primaria Comunei Lumina, Str. Mare nr. 170, comuna Lumina, jud. Constanta pana la data de 25.04.2018.

Detalii complete in atasament:

Anunt depunere oferte anvelope [pdf]

Print Friendly, PDF & Email