Comuna Lumina organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unui apartament in suprafata de 55,3 mp situat in bl. LM2, Sc. A, Ap. 8, loc. Lumina, jud. Constanta.

anunt imobil p2
Print Friendly, PDF & Email