Comuna Lumina organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unui apartament in suprafata de 55,3 mp situat in bl. LM2, Sc. A, Ap. 8, loc. Lumina, jud. Constanta.

anunt imobil p2