Autoritatea contractantă UAT COMUNA LUMINA invita operatorii economici interesati sa depuna oferte pentru incheierea contractului de servicii de mentenanata pentru:

    Sistemul de supraveghere video ( 86 camere video)  amplasate pe raza  comunei Lumina ,  jud.Constanta

Termenul limita de primire a  ofertelor: 15.01.2021.

Adresa la care se transmit/depun ofertele tehnico-financiare : Registratura  Primaria Lumina,str.Mare nr.170 Lumina  ,jud.Constanta sau e-mail :primarialumina@yahoo.com

Detalii complete in atasament:

Anunt depunere oferte sistem de supraveghere

Print Friendly, PDF & Email