In conformitate cu prevederile art. 480 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ si ORDIN nr. 1932 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasă a functionarilor publici, Primaria comunei Lumina organizează examenul de promovare in clasă la Serviciul Politie Locala si Compartiment Registru Agricol.

Sustinerea examenului va aveaa loc in data de 24 august 2022 (proba scrisà), ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Lumina. Dosarul de concurs se depune de câtre candidati in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului privind organizarea examenului de promovare in clasă in conditiile art. 618 alin. (23) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completările ulterioare, si contine in mod obligatoriu:

a)cerere de inscriere la examenul de promovare in clasă;
b)diploma de studii de nivel superior, in specialitatea in care isi desfasoarà activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfasurarea activitatii de către conducatorul autoritătii sau institutiei publice;
c)adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sanctiune disciplinară, care sã nu fi fost radiata, in conditille legii.

13862-2022

Rezultate selectie dosare de inscriere
14326/2022
14330/2022

REZULTATE

14971-2022 – Interviu Politia Locala
14931-2022 – Proba scrisa Registru Agricol
14933-2022 – Proba scrisa Politia Locala
14968-2022 – Interviu Registru Agricol
Centralizator Politia Locala
Centralizator Registru Agricol

Print Friendly, PDF & Email