In conformitate cu prevederile art.617 alin.2 si ale art.618 alin.22 din OUG 7/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarior publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primnaria comunei Lumina organizeaza la sediul institutiei din str. Mare nr.170,comuna Lumina,judetul Constanta, examen de promovare in grad profesional pentru urmatoarele functii publice de executie:

Print Friendly, PDF & Email