Autoritatea contractantă COMUNA LUMINA,CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare 170,comuna Lumina Judetul Constanta, Romania tel: 0241251828, fax: 0241251744, e-mail, primarialumina@gmail.com,, invita persoanele juridice interesate sa depuna oferte in vederea atribuirii contractului de SERVICII DE AUDIT FINANCIAR in cadrul proiectului LESS.

Termen limita pentru primire oferte: 04.03.2021
Adresa la care se transmit/depun ofertele tehnico-financiare : Registratura Primaria Lumina, str. Mare nr.170, Lumina, jud.Constanta sau e-mail :primarialumina@gmail.com

Pentru mai multe detalii consultati fisierele atasate:

Anunt proiect LESS audit financiar [PDF]
caiet sarcini servicii audit financiari proitect LESS [PDF]

Print Friendly, PDF & Email