Comuna Lumina, str. Mare nr. 170,  com. Lumina, jud. Constanta, invită operatorii economici interesati să depună oferte în vederea atribuirii directe a contractului de achizitie publică de prestări servicii, solicitate în conformitate cu specificaţiile tehnice   pentru produsele din caietul de sarcini anexat.

Anunt dezinsectie si Caiet de sarcini [pdf]
Formulare servicii dezinsectie

Oferta se va transmite până la data de 13.09.2018, orele 15:00

Print Friendly, PDF & Email