Comuna Lumina, cu sediul in str. Mare nr. 170, com. Lumina, jud. Constanta, invită operatorii economici interesati să depună oferte in vederea atribuirii directe a contractului de achizitie publică de furnizare indicatoare stradale, produsele solicitate în conformitate cu specificaţiile tehnice pentru produsele din caietul de sarcini anexat.

Data limita pentru primirea ofertelor este 06.08.2018, până la ora 14.00. Ofertele se pot depune pe adresa autorităţii contractante.

ANUNT INDICATOARE STRADALE
Caiet de sarcini indicatoare stradale
Formulare indicatoare

Print Friendly, PDF & Email