ANUNTprivind  CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE   

«Plan urbanistic zonal (PUZ) – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN – ZONA SERVICII & GOSPODARIRE COMUNALA extravilan comuna LUMINA, jud. CONSTANTA»

 

Initiator/investitor: COMUNA LUMINA – PRIMARIA COMUNEI LUMINA,

Proiectant: S.C. ARHIGRAF S.R.L. – cu sediul in Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 55, delegat pentru informarea si consultarea publicului din partea proiectantului –

arh. Diana Bucur,  Tel contact: 0722 28 76 99  

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile în perioada 31.03.2015 – 05.05.2015 si in cadrul dezbaterii publice ce va avea loc in data 05.05.2015 Observatiile sunt necesare in vederea punerii in dezbatere publica a propunerilor, stabilirea unei versiunii finale a planului urbanistic zonal. Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobare: 1.Etapa de informare si consultare – realizata prin prezentul anunt in perioada 26.03.2015 – 30.03.2015.2.Etapa implicarii publicului in elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal, in perioada 31.03.2015 – 05.05.2015 prin informarea publicului cu privire la rezultatele informarii si consultarii si publicarea observatiilor si sugestiilor publicului si a raspunsului la acestea in termenul prevazut de lege.3.Etapa implicarii publicului in etapa propunerii finale – in care, in urma parcurgerii tuturor celorlalte opinii vor fi elaborate variantele finale ale planului, ulterior intocmindu-se un raport al informarii si consultarii publicului ce va face parte integranta din documentatiile de aprobare PUZ-ului. 4.Etapa monitorizarii implementarii PUZ-ului.

-Persoana responsabilã cu informarea şi consultarea publicului din cadrul structurii de specialitate – :  din cadrul Consiliului Judetean Constanta – POPESCU Maria cãtre care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri de luni până vineri între orele 9,00 – 12,00, tel. 0241 48 84 14.

Reprezentantul Primariei comunei Lumina: MICU-BLĂNARU Valentina, tel: 0241 25 18 28.

Observatiile sunt necesare pentru dezbaterea publica si stabilirea unei versiunii finale a planului urbanistic zonal.  Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat la sediul Primariei, conform prevederi legale.

There are no comments yet.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

error: Nu aveti permisiuni !